Đăng ký TikTok Shop ntn?

Cách đăng ký tik tok shop đơn giản nhất.

Quá trình đăng ký tại Cửa hàng TikTok rất thuận tiện.

Bạn có thể đăng ký bằng tài khoản TikTok hiện có của mình hoặc tạo một tài khoản chuyên dụng mới cho Cửa hàng TikTok.

1.1 Trang đích Đăng ký

Điều hướng tới VN URL Trung tâm Người bán của Cửa hàng TikTok (https://seller-vn.tiktok.com)
để đăng ký tài khoản của bạn. Nhớ đúng link này nhá sai là không được đâu.
Vui lòng đảm bảo URL này dành cho thị trường Việt Nam. Sau khi tài khoản của bạn được đăng ký, tài khoản đó sẽ được xác minh là chỉ hoạt động tại Việt Nam.
Ví dụ: UK URL Trung tâm Người bán của Cửa hàng TikTok là https://seller-uk.tiktok.com, sau khi bạn đã đăng ký tài khoản trong URL của Anh quốc, chỉ có thể vận hành cửa hàng đó tại Anh quốc.

1.2 Đăng ký bằng Số điện thoại & Email

Để đảm bảo bảo mật tài khoản của bạn, chúng tôi cần xác minh số điện thoại và địa chỉ email của bạn để đảm bảo rằng bạn thực sự là người đã tạo tài khoản đó.

1.3 Thiết lập Thông tin liên hệ của cửa hàng Sau khi đăng ký tài khoản, vui lòng đọc Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi và nhấp vào “Bắt đầu bán hàng”.

1.4 Hãy bắt đầu hoạt động kinh doanh! Để bắt đầu bán hàng, bạn cần hoàn thành 3 mục sau:

1.4.1 Khai báo thuế GTGT Ảnh chụp màn hình (Xin chờ để được cập nhật)

Nếu bạn chọn lấy hóa đơn và thuế cho cửa hàng của mình, vui lòng điền mã số thuế GTGT trước khi bạn thêm vào sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm sẽ không thể được thêm vào cho đến khi đã điền mã số thuế GTGT. Nếu bạn chọn không lấy hóa đơn và thuế thì không bắt buộc phải kê khai mã số thuế GTGT.

1.4.2 Thêm sản phẩm đầu tiên

​Thêm sản phẩm đầu tiên của bạn vào Cửa hàng TikTok bằng cách nhấp vào nút “Thêm sản phẩm”.
Quan trọng: Sản phẩm đã được thêm vào Cửa hàng TikTok sẽ không hiển thị cho đến khi hoàn tất quá trình xác minh giấy tờ.
Ở lần đầu tiên thêm sản phẩm của cửa hàng, hãy điền địa chỉ nhận hàng và số điện thoại của cửa hàng để đảm bảo dịch vụ giao nhận diễn ra suôn sẻ. Bạn có thể thiết lập địa chỉ trả hàng giống với địa chỉ nhận hàng, hoặc bạn có thể điền vào một địa chỉ khác.

Xác minh giấy tờ

Mọi công ty hoặc cá nhân tiến hành kinh doanh trên Cửa hàng TikTok đều phải được xác minh thông tin của công ty hoặc thông tin cá nhân của họ.
UP giấy tờ tik tok shop
UP giấy tờ tik tok shop
Công ty
Doanh nghiệp do cá nhân sở hữu
  • ​Giấy tờ cần thiết là bản scan các tài liệu đăng ký kinh doanh.
  • ​Giấy tờ cần thiết là bản scan thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
Quan trọng:
  • ​Thông tin của công ty hoặc thông tin cá nhân không thể thay đổi sau khi đã gửi. Vui lòng đảm bảo rằng các tài liệu được điền vào và tải lên chính xác khi nộp thông tin.
  • ​Thông tin công ty hoặc thông tin cá nhân đã gửi sẽ được hiển thị trên hồ sơ Người bán Cửa hàng TikTok của bạn.
1.4.4 Liên kết Tài khoản ngân hàng
Liên kết ngân hàng tik tok Shop
Liên kết tài khoản ngân hàng của bạn để đảm bảo việc thanh toán cho Cửa hàng TikTok của bạn diễn ra suôn sẻ.
Quan trọng: Tài khoản ngân hàng chỉ có thể được liên kết sau khi hoàn tất việc xác minh các giấy tờ.
Túm lại bạn chỉ việc vào link ở trên điện mail , sđt và MK vào là ok
Nếu vẫn không được thì vào https://www.facebook.com/groups/tiktokbanhang nhóm trao đổi về bán hàng tiktok shop hỏi mọi người giải đáp cho .