Định nghĩa

Bài viết dành cho Newbie mới bắt đầu tìm hiểu về TikTok Shop.

TikTok Shop là gì?

Nôm na đơn giản thì TikTok Shop là tính năng mở rộng của nền tảng TikTok, nó như là 1 sàn TMDT thu nhỏ trong TikTok vậy để khách hàng không phải đi qua các nền tảng khác mua hàng.
Đây là xu hướng siêu ứng dụng tức là tích hợp tất cả các ứng dụng cần thiết trong 1 app, ví dụ giải trí, mua sắm, thanh toán ...
Tik tok Shop gồm 2 phần tách biệt.
  1. 1.
    Nền tảng bán hàng nó nằm ở link này: https://seller-vn.tiktok.com/
  2. 2.
    Tài khoản Tiktok cái này các bạn dùng để kết nối với nền tảng ở trên (TikTok Shop) mới có thể hiển thị sản phẩm, 1 shop có thể kết nối tối đa 10 tài khoản TikTok.
  3. 3.
    Tài khoản KOL tài khoản này có thể kết nối với sản phẩm của các shop để làm Tiếp thị liên kết (Phần này mình sẽ dành 1 mục riêng để nói về nó).
Để đăng ký toptop shop bạn vào link: https://seller-vn.tiktok.
Cùng xem 2 video trên kênh youtube của mình để hiểu rõ hơn nhé!
Tik tok Shop là gì
Tính năng tik tok shop