Điều kiện bật live

mn cho mình hỏi là điều kiện gì để có thể live được tiktok shop vậy ạ ?
CÓ 4 CÁCH DÀNH CHO CÁC NHA
 1. 1.
  Kênh đủ 1000 người theo dõi tự mở
 2. 2.
  Kết nối tài khoản (cần mở live) với Tiktok Shop (Không yêu cầu follow)
 3. 3.
  Kết tài khoản (cần mở live) với tài khoản tiếp thị của Tiktok Shop
 4. 4.
  Chưa mở theo bước 1,2,3 mà vẫn chưa được mở thì Cần phải chuyển tài khoản từ cá nhân sang doanh nghiệp
----
AE cần dịch vụ tăng follow thì liên hệ nhé: https://bigmanview.com/services