Comment on page

Quản lý trên điện thoại

Không có máy tính có bán hàng tiktok shop được không

Không có máy tính có bán hàng tiktok shop được không

Hiện tại tiktok shop chưa có app riêng trên điện thoại nếu anh em muốn quản lý shop thì có thể vào bằng trình duyệt điền thoại để quản lý cách dùng như máy tính chỉ là giao diện nhỏ hơn thôi