Đăng sản phẩm ăn vặt?

Q: Mn cho e hỏi chút e muốn đăng đồ ăn vặt nhưng phần hạng mục lại không có phần ẩm thực thì phải làm thế nào?
A: Hiện thực phẩm đang bị hạn chế bạn chỉ có cách đăng lách thôi.
Bạn có thể lách qua ngành khác như Đồ gia dụng
Tên sản phẩm: Cũng lách tên gắn rồi khi được duyệt thì sửa lại
Hình ảnh sản phẩm: Bỏ hết logo và text chỉ đăng hình ảnh sản phẩm trơn.
Hình ảnh minh họa