Comment on page

Không tải được ảnh?

Đăng sản phẩm không tải được ảnh lên tiktok shop

Không tải được ảnh lên tiktok shop

Tình trạng này rất nhiều bạn bị lỗi ở đây.
Nguyên nhân chủ yếu là do mạng kết nối không ổn định với tiktok, do đường truyền ở VN đang không ổn định lên load ảnh lên bị lỗi.
Bạn có thể khắc phục bằng cách sau.
  • Dùng Dcom để tải lên
  • Dùng VPN 1.1.1.1
  • Dùng 3G
Dùng như thế nào đợi tui làm video hoặc google là ra nhé.