Comment on page

Không có hàng?

Không có hàng bán thì có cách nào kiếm tiền từ tiktok shop không?
Q: Không có hàng bán thì có cách nào kiếm tiền tiktok shop không?
A: Câu trả lời là có. Bạn có thể đăng ký TikTok Shop rồi lấy sản phẩm về làm affiliate trên đó luôn.
Bước 1: Vào tài khoản của bạn nếu thấy giỏ hàng như thế kìa là OK đã đăng ký thành công.
Bước 2: Ấn vào giỏ hàng chọn Nhập
Bước 3: Chọn sản phẩm liên kết. (Có thể bạn sẽ phải bấm vào chữ hoa hồng để đăng ký tên)
Bước 4: Chọn sản phẩm phù hợp và sản phẩm sẽ hiện trong shop của bạn, khi có người mua hàng bạn sẽ nhận được hoa hồng.