Comment on page

Đăng sản phẩm đầu tiên

Cách đăng sản phẩm tiktok shop đầu tiên

Đăng sản phẩm đầu tiên lên tiktok shop

Phần đăng sản phẩm này nằm trong Quản lý Sản phẩm tiktok shop.
Đăng sản phẩm tiktok shop
Để đăng sản phẩm tiktok shop.
Anh em vào Sản phẩm => quản lý sản phẩm => Thêm sản phẩm mới Nhưng trước tiên anh em nhớ xem chính sách đăng sản phẩm nhé.
Đăng sản phẩm tiktok shop
Tới đây thì dễ rồi bạn điền thông tin sản phẩm vào là được.
Anh em để ý các từ cấm của Tiktok bởi điều này Tiktok không công bố rõ ràng.
Điều nữa là tên sản phẩm ngắn gọn chính xác
Quan trọng: Tất cả các sản phẩm phải tuân thủ các nguyên tắc sản phẩm sau đây của Cửa hàng TikTok.

Thêm sản phẩm mới

Thêm một sản phẩm mới vào Cửa hàng TikTok bằng quy trình từng bước sau:
Nhấp vào đây để Thêm Sản phẩm mới
Mô tả tên sản phẩm, danh mục và nhãn hiệu :
Đối với các sản phẩm có nhãn hiệu, người bán có thể tìm kiếm theo từ khóa và nhanh chóng chọn từ nhóm nhãn hiệu của nền tảng. Nhãn hiệu được chọn ở đây không bị giới hạn theo các điều kiện năng lực. Nếu nhãn hiệu có tồn tại trong nhóm nhãn hiệu và không phải là một nhãn hiệu có rủi ro cao, nó có thể được chọn.
 • •​ Đối với các điều kiện năng lực của nhãn hiệu đã được gửi để xét duyệt, từ “Đã cho phép” sẽ được hiển thị bên dưới nhãn hiệu, và người mua sẽ thấy nhãn hiệu đó trên trang chi tiết sản phẩm.
 • •​ Đối với các điều kiện năng lực của nhãn hiệu chưa được gửi để xét duyệt, từ “Chưa cho phép” sẽ được hiển thị bên dưới nhãn hiệu và phía người mua sẽ không thấy được.
 • Quan trọng: Đối với các sản phẩm có nhãn hiệu, bạn sẽ cần tải lên chứng chỉ liên quan làm bằng chứng rằng bạn hoặc công ty của bạn là Chủ sở hữu thương hiệu hoặc Người bán được ủy quyền Cấp 1 (nhà phân phối được ủy quyền) hoặc Người bán được ủy quyền Cấp 2 (người bán lại được chỉ định).
Đăng sản phẩm tik tok

Mô tả Thông tin cơ bản về Sản phẩm

 • Hình ảnh sản phẩm
 • •​ Tối đa 9 hình ảnh cho mỗi sản phẩm
 • •​ Tỷ lệ hình ảnh 1:1
 • •​ Kích thước hình ảnh tối thiểu là 600 x 600 px
 • •​ Kích thước tập tin tối đa là 5MB
 • •​ Mô tả sản phẩm
 • •​ Mô tả sản phẩm bằng văn bản và các dấu đầu dòng
 • ​Thêm tối đa 30 biểu ngữ hoặc hình ảnh có liên quan.
 • •​ Video (tùy chọn)
 • •​ Tỷ lệ video được đề xuất là 1:1, 9:16 hoặc 16:9
 • •​ Kích thước tập tin video tối đa là 20MB
 • •​ Khối lượng bưu kiện
 • •​ Trọng lượng bưu kiện = Trọng lượng gói hàng + Bao gói (ví dụ: Hộp, xốp hơi bọc, hoặc bao bì gỗ)
 • •​ Trọng lượng bưu kiện cho phép là 1-100 kg.
 • •​ Kích thước bưu kiện (tùy chọn)
 • •​ Đảm bảo các kích thước phải chính xác vì thông tin này sẽ được dùng để tính phí và phương thức vận chuyển.
 • •​ Thời gian bảo hành (tùy chọn)
 • •​ Chính sách bảo hành (tùy chọn)
Hình ảnh sản phẩm tiktok shop
Mô tả Phiên bản sản phẩm và Danh sách SKU
 • Phiên bản
 • •​ Tối đa 3 loại phiên bản (ví dụ: Màu sắc, Kích thước, Chiều dài hoặc Loại vải)
 • •​ Có giới hạn về giá trị phiên bản
 • •​ Người bán có thể tải lên hình ảnh sản phẩm cho các phiên bản tương ứng.
 • •​ Danh sách SKU
 • •​ Nhập giá của mỗi SKU. Với nhiều SKU trong một sản phẩm, Người bán có thể dùng công cụ hàng loạt để điều chỉnh giá và lượng hàng có sẵn.
 • •​ Nhập tên SKU của người bán nếu bạn cần mã nhận dạng để sử dụng cho riêng mình (tùy chọn)
 • •​ Nhập vào số lượng hàng tồn kho
Loại bỏ, Lưu dạng nháp hoặc Gửi sản phẩm
 • Loại bỏ: Xóa tất cả các mô tả
 • •​ Lưu dạng nháp: Lưu lại mô tả hiện tại nhưng sản phẩm sẽ không được gửi đến quy trình QC. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa sản phẩm này sau.
 • •​ Gửi: Sản phẩm sẽ được gửi đến quy trình QC.
Trạng thái sản phẩm Quản lý các sản phẩm trên Cửa hàng TikTok của bạn mà đã được phân loại dựa trên các trạng thái sản phẩm khác nhau được phân tách bởi các tab sau:
Tất cả sản phẩm
 • ​ Hiển thị tất cả các sản phẩm có trạng thái khác nhau sẽ được hiển thị trên tab này
 • •​ Người bán có thể thực hiện các thao tác sau trên tab này:
 • •​ Sửa sản phẩm
 • •​ Sao chép sản phẩm
 • •​ Xóa sản phẩm
 • •​ Hủy kích hoạt sản phẩm
 • •​ Thay đổi giá và lượng hàng tồn
Đang hoạt động
 • Hiển thị tất cả các sản phẩm mà khách hàng có thể nhìn thấy và mua được
 • •​ Người bán có thể thực hiện các thao tác sau trên tab này:
 • •​ Sửa sản phẩm
 • •​ Sao chép sản phẩm
 • •​ Xóa sản phẩm
 • •​ Hủy kích hoạt sản phẩm
 • •​ Thay đổi giá và lượng hàng tồn
 • •​ Nhấp vào biểu tượng “Con mắt” để xem trước sản phẩm và sao chép URL xem trước.
Bị hủy kích hoạt
 • Sản phẩm bị người bán hủy kích hoạt có thể được tải lên lại thông qua “Kích hoạt”
Bị đình chỉ
Các hàng hóa đã bị tạm ngưng
 • •​ Đang xét duyệt: Sản phẩm đang được kiểm tra. Trong giai đoạn này, người bán vẫn có thể chỉnh sửa sản phẩm đó, nhưng QC sẽ được bắt đầu lại.
 • •​ Bị lỗi:
Thông tin Sản phẩm không tuân thủ nguyên tắc cho sản phẩm và người bán sẽ nhận được email cho biết lý do. Người bán có thể thực hiện các thay đổi cần thiết và đệ trình lại sản phẩm
 • •​ Đóng băng:
Các sản phẩm bất hợp pháp, gây hại hoặc hàng giả. Đồng thời, người bán sẽ nhận được email thông báo lý do. Người bán không thể sửa đổi hoặc gửi lại.
Nháp
 • Hiển thị các sản phẩm đã được mô tả nhưng chưa được gửi.
 • ​Người bán có thể thực hiện các thao tác sau trên tab này:
 • ​Sửa sản phẩm
 • ​Xóa sản phẩm
Đã xóa
 • Hiển thị các sản phẩm bị xóa bởi người bán.
 • •​ Các sản phẩm đã xóa có thể đưa trở lại danh sách Người bán hủy kích hoạt bằng cách nhấp vào “Khôi phục”
Công cụ hàng loạt
 • ​ Với nhiều SKU trong một sản phẩm, người bán có thể nhấp vào “Mở rộng” để dùng công cụ hàng loạt nhằm điều chỉnh giá và lượng hàng có sẵn.
Quan trọng: Không có giới hạn số lượng sản phẩm đang hoạt động có thể được tải lên Cửa hàng TikTok. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể hiển thị tối đa 1000 sản phẩm trên mục Trưng bày (phần trên trang cửa hàng của bạn trên Ứng dụng TikTok, nơi khách hàng có thể xem bộ sưu tập sản phẩm của bạn).

Xếp hạng sản phẩm

xếp hàng sản phẩm tik tok shop
Với tính năng này, bạn có thể theo dõi xếp hạng sản phẩm của mình và cá nhận xét từ khách hàng đã mua sản phẩm của bạn. Bạn cũng có thể trả lời đánh giá của họ để cảm ơn, xin lỗi hoặc làm rõ về nhận xét của họ. Nhấp vào đây để kiểm tra Xếp hạng sản phẩm

Công cụ hàng loạt cho sản phẩm

Thêm nhiều sản phẩm vào Cửa hàng TikTok trong một lần thao tác bằng cách làm theo quy trình từng bước sau:
Phát hành sản phẩm hàng loạt
Sản phẩm -> Quản lý sản phẩm -> Công cụ hàng loạt -> Phát hành sản phẩm hàng loạt
Phần này hơi dài sau mình sẽ làm video