Người dùng có thể mua sản phẩm mà không cần xem video không?

Người dùng có thể mua sản phẩm mà không cần xem video không?
Trả lời:
Được nhé. Người hâm mộ có thể mua trong livestream hoặc tại TikTok Shop Showcase của bạn (biểu tượng giỏ hàng ở giữa hồ sơ của bạn) và mua sản phẩm mà không cần xem bất kỳ video nào. Doanh thu và hoa hồng sẽ được tự động tính toán trong hệ thống cho bạn.