Làm sao mình tìm ra các Tiktoker đã đăng ký affiliate shop mình

Các đồng môn cho hỏi làm sao mình tìm ra các Tiktoker đã đăng ký affiliate để mình gửi thông tin hợp tác đến họ nhỉ