KOC thương lượng % hoa hồng với nhà bán hàng?

Liệu KOC có thể thương lượng nội dung/phí cơ bản trên hoa hồng từ tiếp thị liên kết (affiliate marketing)?
Trả lời:
Tất cả các cuộc thương lượng giữa người bán và Creator đều là của riêng người bán và Creator. Chúng tôi khuyên bạn nên thương lượng dựa trên một số yếu tố sau:
a: Dựa vào danh mục phù hợp với nội dung kênh của bạn (ví dụ: Làm đẹp, thời trang, điện tử ....).
b: Dựa vào lượng theo dõi của bạn
c: Dựa vào kinh nghiệm thương mại điện tử trước đây bạn đã từng làm
Và bạn luôn có thể kiểm tra xem có các mẫu miễn phí hoặc các ưu đãi khác có hay không từ các người bán
Tính năng sản phẩm dựa trên hoa hồng tỷ lệ cố định sẽ ra mắt vào tháng 9-10 năm nay.