Comment on page

Định nghĩa

Affiliate hay gọi là tiếp thị liên kết tiktok shop là 1 tính năng giúp nhà bán hàng chia sẻ % hoa hồng với các KOL để họ bán hàng cho mình
Cải thiện doanh số bán hàng bằng cách cho phép người sáng tạo quảng cáo sản phẩm của bạn để đổi lấy hoa hồng bán hàng. Thông thường đây là cách tốt nhất để anh em bán được hàng trên tiktok shop
Kế hoạch liên kết của Cửa hàng TikTok
cho phép các nhãn hiệu / người bán xây dựng mối quan hệ với người sáng tạo và những ai có ảnh hưởng trên TikTok và trả hoa hồng cho doanh số bán hàng tạo được. có thể setup từ 1-80%
Trong Liên kết, bạn có thể xác định những người sáng tạo phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình và mời họ quảng bá sản phẩm của bạn để tạo ra doanh số bán hàng.
Xin lưu ý rằng nếu sản phẩm của bạn không được liệt kê trong kế hoạch Liên kết, người sáng tạo TikTok không thể thêm sản phẩm vào các buổi giới thiệu, video hoặc truyền phát trực tiếp của họ.
Còn chi tiết như thế nào anh xem xem bên dưới nhá.
Xem video hướng dẫn tại