Chiến dịch mở

Kế hoạch mở sẽ được hiển thị cho tất cả những người sáng tạo đủ điều kiện trở thành Liên kết
Kế hoạch mở sẽ được hiển thị cho tất cả những người sáng tạo đủ điều kiện trở thành Liên kết. Những người sáng tạo quan tâm đến các sản phẩm tương ứng sẽ đăng ký bán sản phẩm và có thể bắt đầu làm như vậy sau khi đơn đăng ký của họ được chấp thuận.
Cách tạo
 • ​Chọn “Kế hoạch -> Kế hoạch mở”
 • ​Nhấp vào “Kế hoạch mở mới” ở đầu trang Kế hoạch mở
 • ​Chọn một hoặc nhiều sản phẩm có trạng thái Trực tiếp và nhấp vào “Tiếp” để chỉnh sửa kế hoạch.
 • Mỗi sản phẩm có một trong ba trạng thái:
 • Trực tiếp: sản phẩm có sẵn để được thêm vào.
 • Đã thu hồi: sản phẩm bị ngừng hoạt động bởi nền tảng.
 • ​Bao gồm trong kế hoạch: sản phẩm đã được bao gồm trong một kế hoạch.
 • Thêm tỷ lệ hoa hồng và bản mô tả (tùy chọn) lý do quảng cáo cho từng sản phẩm đã chọn.
 • Tỷ lệ hoa hồng phải từ 1% đến 50%.
 • ​Khi bật tùy chọn “Phê duyệt người sáng tạo”, người bán sẽ phải phê duyệt thủ công các đơn đăng ký từ những người sáng tạo muốn chia sẻ sản phẩm.
 • ​Quảng cáo chiêu dụ: Mô tả các tính năng và lợi ích chính của sản phẩm (ví dụ: thiết kế, kiểu dáng, độ vừa vặn, kết cấu, các loại vải, màu sắc, cách sử dụng, chức năng, v.v.). Độ dài tối đa của quảng cáo chiêu dụ là 500 ký tự.
 • ​Một cửa sổ bật lên sẽ thông báo cho người bán liệu việc gửi có thành công hay không sau khi nhấp vào ‘gửi’.
Hãy chú ý tới mục quản lý nhà sáng tạo vì bạn phải chấp nhận họ mới tham gia chiến dịch của bạn được .