Chiến dịch cửa hàng

Affiliate Tiktok Shop

Kế hoạch mua sắm

sẽ cho phép bạn đặt tỷ lệ hoa hồng chung cho tất cả các sản phẩm trong trung tâm người bán và mức ưu tiên hiển thị tỷ lệ hoa hồng cho một sản phẩm trong các kế hoạch khác nhau là “Kế hoạch mục tiêu > Kế hoạch mở > Kế hoạch mua sắm”.
Các bước mở chiến dịch :
  • ​Chọn “Kế hoạch -> Kế hoạch mua sắm”
  • Tạo kế hoạch mua sắm và thiết lập hoa hồng không dưới 10%
  • Từ mục “Quản lý người sáng tạo”, bạn có thể quản lý người sáng tạo và kiểm tra tình trạng bổ sung sản phẩm của họ. Và bạn có thể xóa người sáng tạo khỏi kế hoạch của mình = không làm việc với những người sáng tạo đó thông qua mục “Quản lý người sáng tạo”.
Các câu hỏi thường gặp Kế hoạch cửa hàng là gì?
Kế hoạch cửa hàng cho phép bạn nhanh chóng đặt tỷ lệ hoa hồng chung cho tất cả các sản phẩm của bạn từ trung tâm người bán.
Tất cả các sản phẩm của bạn sau đó sẽ có sẵn cho các nhà sáng tạo TikTok, giúp tăng cơ hội được quảng bá và từ đó tăng cơ hội để người dùng TikTok nhìn thấy chúng.
Tôi có thể thoát kế hoạch cửa hàng không?
Kế hoạch cửa hàng là không bắt buộc, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kế hoạch cửa hàng để tăng cơ hội các nhà sáng tạo quảng bá sản phẩm của bạn.
Các loại kế hoạch khác ở đâu?
Bạn có thể tìm thấy các loại kế hoạch khác trong menu bên trái - kế hoạch mở và kế hoạch được nhắm mục tiêu.
quản lý tiếp thị liên kết tiktok shop
Lưu ý có thể bấm vào phần quản lý nhà sáng tạo để có thể quản lý được những người đang làm tiếp thị liên kết affiliate tiktok shop của mình.
quản lý nhà sáng tạo làm affiliate tiktok shop